Regulamin

 

Szanowni Państwo aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo pobytu w naszych domach zapraszam do

zapoznania się z naszym regulaminem.

Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się Regulaminu oraz jego akceptacją.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej oraz na wyposażeniu każdego domu.

 

1) Zagwarantowaniem rezerwacji pobytu jest wpłacenie zadatku w wysokości 30% ceny całego pobytu

w formie przelewu w ciągu trzech dni na konto podane na stronie internetowej.

Brak wpłaty oznacza rezerwacje za nieważną.

Reszta należności za cały pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu.

W przypadku skrócenia pobytu kwota nie podlega zwrotowi.

W przypadku rezygnacji z pobytu wcześniej niż 30 dni jest możliwość zmiany daty

przyjazdu w innym wolnym terminie,

natomiast w innym przypadku opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

W dniu przyjazdu Gość zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości

wraz ze zdjęciem w celu dokonania meldunku.

 

2) Doba pobytu rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu a kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.

 

3) W sezonie wysokim pobyt rezerwujemy od soboty do soboty lub jego wielokrotność.

 

4) W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200 zł

na poczet zabezpieczenia uszkodzeń wewnątrz budynku.

Przekazywanie i zdanie domu następuje w obecności właściciela ośrodka lub personelu.

 

5) Należy niezwłocznie powiadomić właściciela lub personel o powstałych szkodach czy awariach.

 

6) Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody

lub zniszczenia urządzeń technicznych i wyposażenia powstałych z winy osób wynajmujących.

Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

 

7) Wewnątrz budynku kategorycznie zabrania się używania grilli oraz grilli elektrycznych,

palenia tytoniu, świeczek, używania urządzeń elektrycznych nie będących na wyposażeniu domu.

Wyjątkiem stanowią: maszynka do golenia, suszarka do włosów,

lokówka, podgrzewacz do posiłków dla dzieci, ładowarki, zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

Złamanie tego zakazu będzie skutkować karą finansową w kwocie 500 zł.

 

8) Ze względu na bezpieczeństwo każdorazowo Gość opuszczając dom

powinien wyłączyć urządzenia elektryczne, zakręcić krany,

zamknąć okna oraz drzwi na klucz.

Za przedmioty wartościowe, pieniądze i inne rzeczy pozostawione

w domach oraz parkujące samochody nie odpowiadamy.

 

9) Na terenie ośrodka znajduje się bezpłatny parking dla naszych gości.

Przewidziano od jednego do dwóch miejsc w zależności od wynajmowanego domu.

Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona dlatego możliwość zaparkowania drugiego auta

należy uzgodnić podczas rezerwacji.

 

10) Właściciele ośrodka nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci

oraz osoby nieletnie przebywające na terenie obiektu. Dzieci i

osoby nieletnie muszą znajdować się pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

 

11) Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci do lat 12.

Dzieci muszą znajdować się na nim tylko i wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

Na jego terenie zabrania się grania w piłkę oraz jeżdżenia na pojazdach,

które zagrażają innym dzieciom.

Na terenie placu i jego pobliży jest kategoryczny zakaz palenia tytoniu

oraz spożywania napojów alkoholowych.

Za wszelkie szkody spowodowane nieodpowiednim użytkowaniem odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

Bardzo prosimy o odpowiedzialne korzystanie z elementów wyposażania placu zabaw.

 

12) Osoby postronne mogą przebywać na terenie ośrodka tylko i wyłącznie

za zgodą właściciela i w wyznaczonych godzinach. Za nocowanie osoby niezgłoszonej

pobrana będzie opłata w wysokości 250 zł za dobę.

 

13) W trosce o komfort i bezpieczeństwo nie przyjmujemy zwierząt.

 

14) Korzystanie z grilla możliwe jest wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.

 

15) Umowna cisza nocna obowiązuje od godziny 23.00 do 7.00 rano.

Jednakże, ze względu na okres wakacyjny nie narzucamy

wyznaczonych godzin ale prosimy aby zachowanie

Gości korzystających z noclegu nie zakłócało pobytu innym wypoczywającym.

 

16) Goście korzystający z usług ośrodka są zobowiązani przestrzegać niniejszego regulaminu

oraz przepisów BHP i przeciwpożarowych.

 

17) Za złamanie naruszające zasady regulaminu gość zostanie obciążony karą finansową w wysokości 500 zł.